Zaštita od požara

Konsultanstke usluge iz oblasti zaštite od požara – mesečni servis (stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara)

Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)

Evaluacija Sistema zaštite od požara – procena usklađenosti vašeg sistema ZOP sa zakonskom regulativom i izrada plana unapređenja sistema

Izrada Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara

Izrada uputstava iz oblasti zaštite od požara u skladu sa potrebama radnih procesa i opreme koja se koristi

Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara

Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja

Treninzi za rukovodstvo i zaposlene – prava, obaveze, odgovornosti i interne procedure iz oblasti ZOP

Izvođenje vežbe evakuacije

Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona

Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija

Organizovanje periodičnih pregleda opreme za početno gašenje požara

Organizovanje periodičnih pregleda opreme za dojavu požara

Organizovanje ispitivanja i provere nužnog funkcionalnog osvetljenja (panik rasvete)

Organizovanje ispitivanja statičkog naelektrisanja

Organizovanje pregleda i ispitivanje ostale opreme u funkciji zaštite od požara

Podrška u nabavci aparata za gašenje požara i druge opreme za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom.

Addresa
Dušanova 143, 11272 Dobanovci, Beograd, Srbija

Radno vreme
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM