Ekspertiza

Ekspertiza u kompletiranju dokumentacije obuhvata:

Izradu evidencija br. 1-14

Popunjavanje evidencija 1-14 u skladu sa postojećim stanjem sistema u Vašem privrednom društvu (sredstva i oprema za ličnu zaštitu, ispitivanje uslova radne okoline, ispitivanje električnih instalacija i opreme za rad, povrede na radu i dr.)


Izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa pratećim dokumentima. Uputstva za bezbedan i zdrav rad sačinjavaju se u skladu sa poslovima koji se obavljaju u Vašem privrednom društvu i u zavisnosti od opreme za rad koju koristite. Iz procesa izrade Akta o proceni rizika već ste razumeli da svaki radni proces koji se nepravilno izvodi narušava bezbednost i zdravlje zaposlenog, što u početku ne mora da se manifestuje, ali će se naknadno eksplicitno javiti u obliku povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Stojimo Vam na raspolaganju da Vam u kratkom roku izvršimo kompletiranje dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koju ste prema Zakonu dužni da posedujete, kasnije dopunjujete i stavite na uvid nadležnoj inspekciji rada.

Addresa
Dušanova 143, 11272 Dobanovci, Beograd, Srbija

Radno vreme
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM